Skrobaki
Skrobak stalowy (szpachelka) 100 mm szerokość ostrza
Skrobak stalowy (szpachelka) 100 mm szerokość ostrza
Nr katalogowy 200503
Cena netto 8,05
Skrobak stalowy (szpachelka) 100 mm szerokość ostrza

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak stalowy (szpachelka) 120 mm szerokość ostrza
Skrobak stalowy (szpachelka) 120 mm szerokość ostrza
Nr katalogowy 200504
Cena netto 9,05
Skrobak stalowy (szpachelka) 120 mm szerokość ostrza

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak stalowy (szpachelka) 80 mm szerokość ostrza
Skrobak stalowy (szpachelka) 80 mm szerokość ostrza
Nr katalogowy 200502
Cena netto 6,20
Skrobak stalowy (szpachelka) 80 mm szerokość ostrza

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak INOX 125 x 105 mm
Skrobak INOX 125 x 105 mm
Nr katalogowy 200620
Cena netto 7,95
Skrobak INOX 125 x 105 mm

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak INOX 150 x 105 mm
Skrobak INOX 150 x 105 mm
Nr katalogowy 200621
Cena netto 9,50
Skrobak INOX 150 x 105 mm

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak INOX 175 x 105 mm
Skrobak INOX 175 x 105 mm
Nr katalogowy 200622
Cena netto 11,10
Skrobak INOX 175 x 105 mm

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak z tworzywa TRAPEZ 215x125 mm (ostre kanty)
Skrobak z tworzywa TRAPEZ 215x125 mm (ostre kanty)
Nr katalogowy 227350
Cena netto 1,61
Skrobak z tworzywa TRAPEZ 215x125 mm (ostre kanty)

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak z tworzywa TRAPEZ 215x125 mm (zaokrąglone kanty)
Skrobak z tworzywa TRAPEZ 215x125 mm (zaokrąglone kanty)
Nr katalogowy 227351
Cena netto 1,76
Skrobak z tworzywa TRAPEZ 215x125 mm (zaokrąglone kanty)

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka
Skrobak z tworzywa OWALNY 120x86 mm
Skrobak z tworzywa OWALNY 120x86 mm
Nr katalogowy 227352
Cena netto 0,55
Skrobak z tworzywa OWALNY 120x86 mm

Producent: SCHNEIDER
Info Do koszyka